Το Φροντιστήριο μας

Η βάση της προσπάθειάς μας για την επιτυχία είναι η δομή και η οργάνωση των φροντιστηρίων μας που έχει ως εξής:

 1. Προσδιορίζουμε τους στόχους κάθε μαθητή ξεχωριστά. Με την εγγραφή του στα φροντιστήριά μας παρέχουμε δωρεάν ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων, στις οποίες αναγνωρίζουμε τις ανάγκες του, εντοπίζουμε τυχόν ελλείψεις και θέτουμε τους στόχους του.
 2. Εφαρμόζουμε συστηματικά και οργανωμένα προγράμματα διδασκαλίας για όλες τις τάξεις Λυκείου-Γυμνασίου-Δημοτικού.
  Πρόγραμμα Α : Ο μαθητής παρακολουθεί τα μαθήματα του τμήματος και μελετά τα μαθήματα του σχολείου και του φροντιστηρίου στον χώρο μας, υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών. Με το πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζουμε ότι ο μαθητής, επιστρέφοντας στο σπίτι του, έχει κάνει την απαιτούμενη μελέτη για το σχολείο και για το φροντιστήριο. Έτσι πετυχαίνει καλές σχολικές επιδόσεις και επιτυχίες στις εξετάσεις.
  Πρόγραμμα Β : Ο μαθητής παρακολουθεί τα μαθήματα στο τμήμα και τα μελετά στο σπίτι του.
 3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις βοηθάμε τον μαθητή να οργανώσει τον χρόνο του και καταρτίζουμε μαζί το εβδομαδιαίο πρόγραμμά του ώστε να μπορεί να είναι συνεπής σε όλες του τις υποχρεώσεις (σχολείο, ξένες γλώσσες και άλλες δραστηριότητες).
 4. Προσφέρουμε δωρεάν επιπλέον ώρες ενισχυτικών ιδιαίτερων μαθημάτων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ώστε ο μαθητής να καλύψει τα κενά και τις αδυναμίες που τυχόν έχει.
 5. Και για τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα παρέχουμε ώρες ενδυναμωσης όπου ο μαθητής, υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών, λύνει ασκήσεις ή μελετά στο χώρο του φροντιστηρίου. Έτσι ο μαθητής βελτιώνεται στο να αντιμετωπίζει τις ασκήσεις μόνος του και στο να οργανώνει το διάβασμά του.
 6. Γίνεται συνεχής έλεγχος γνώσεων:
  1. Με τρεις ή τέσσερις κύκλους τρίωρων διαγωνισμάτων για το Λύκειο και τρεις κύκλους δίωρων διαγωνισμάτων για το Γυμνάσιο, εκτός των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας.
  2. Με καθημερινή αξιολόγηση 
  3. Με ολιγόλεπτα τεστ κατά την διάρκεια της διδακτικής ώρας.
 7. Διετής προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της Β Λυκείου περιέχει ώρες προετοιμασίας μαθημάτων για την Γ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα.
 8. Οργανώνουμε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα.
 9. Η απόσταση μαθητή-καθηγητή είναι μηδενική, καθώς τα μαθήματα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένα πολυγωνικά τραπέζια. Παρέχεται έτσι άμεση επικοινωνία και καλύτερος έλεγχος.
 10. Οργανώνουμε ενημερώσεις γονέων για την πρόοδο των μαθητών.
 11. Άμεση τηλεφωνική ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας του μαθητή.
 12. Παρέχουμε συμβουλές σε μαθητές και γονείς, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν στον δύσκολο δρόμο προς την επιτυχία. Για τους μαθητές της Γ Λυκείου, συμπληρώνουμε μαζί τους και καταθέτουμε το μηχανογραφικό τους δελτίο.
 13. Την περίοδο των εξετάσεων παρέχονται σε κάθε μαθητή απεριόριστες δωρεάν ώρες μαθημάτων σε όλα τα μαθήματα.

Η Επιτυχία έχει όνομα....

Έργο Γνώσης - Φροντιστήρια Μ.Ε