Οφέλη της Καθημερινής Μελέτης

Η μελέτη των μαθητών γίνεται από δασκάλους και καθηγητές που επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, εκπαιδεύονται και αξιολογούνται συνεχώς.

Οι μαθητές:

- Μαθαίνουν να μελετούν μόνοι τους και να αναπτύσσουν κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης.

- Βελτιώνουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο και στο φροντιστήριο.

- Δεν αφήνουν κενά και έτσι μπαίνουν οι σωστές βάσεις για το μέλλον τους.

- Τελειώνουν νωρίς τα μαθήματά τους και έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους.

- Καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους.

Οι γονείς:

Εργάζονται πολλές ώρες με αποτέλεσμα να αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδία στην μελέτη τους.

- Απαλλάσσονται  από το άγχος του καθημερινού διαβάσματος των παιδιών τους για το σχολείο.

- Ενδέχεται να μην έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για να βοηθήσουν τα παιδιά στη μελέτη τους.

- Η πίεση που ασκούν στα παιδιά τους, για να είναι διαβασμένα, συχνά γεννά κλίμα έντασης στην οικογένεια.