Στόχος της Καθημερινής Μελέτης

Στόχος της Καθημερινής Μελέτης είναι οι μαθητές να προετοιμάζονται σωστά για τα μαθήματα του σχολείου και του φροντιστηρίου   σε συγκεκριμένο χρόνο και με το σωστό τρόπο ώστε η προσπάθεια τους να στέφεται με επιτυχία, να μην αφήνουν κενά και να θέτουν τις σωστές βάσεις για το μέλλον τους.