Μέλος ΟΕΦΕ

oefe   Το φροντιστήριό μας αποτελεί μέλος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών - Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.) και συμμετέχει στο ετήσιο πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε. Η διαδικασία αυτή, που αναφέρεται ως ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, λαμβάνει χώρα σε τρεις φάσεις, η πρώτη στις αρχές κάθε έτους, η δεύτερη τον Απρίλη και η τρίτη λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σκοπός της όλης διαδικασίας είναι η πλήρης εξοικείωση του μαθητή στις άγνωστες γι’αυτόν συνθήκες των εξετάσεων, και απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου. Επίσης, η έναρξη της διαδικασίας από μικρότερες τάξεις δίνει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό με τα δικά μας διαγωνίσματα και την προσωπική επαφή με τους καθηγητές, για έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση θετικών και αρνητικών σημείων στην πορεία του μαθητή.

oefe1 full

oefe2 full

oefe3 full