Οφέλη του όλα σε ένα

Για τους μαθητές:

- εξοικονομούν πολύ χρόνο διότι δεν χρειάζεται να μετακινηθούν επιπλέον για να πάνε στα αγγλικά και να γυρίσουν και δεν υπάρχει κενός χρόνος από τα φροντιστηριακά μαθήματα, την μελέτη και τα αγγλικά.

- δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν σε δεύτερο η τρίτο περιβάλλον

- αξιολογούνται και αντιμετωπίζονται πολύ καλυτέρα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στην εκπαιδευτική διαδικασία

Για τους γονείς:

- κερδίζουν μεγάλη έκπτωση στα δίδακτρα των φροντιστηριακών μαθημάτων, της καθημερινής μελέτης και των αγγλικών

- κερδίζουν πολύ χρόνο διότι έχουν πολύ λιγότερες μετακινήσεις

- έχουν καλύτερο έλεγχο της εκπαιδευτικής πορείας των παιδιών τους