Τι είναι το όλα σε ένα

Το όλα σε ένα είναι συνδυαστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει φροντιστηριακά μαθήματα, αγγλικά και καθημερινή μελέτη για τα μαθήματα του σχολείου, του φροντιστηρίου και των αγγλικών.