Το νέο εξεταστικό σύστημα

Το εξεταστικό σύστημα έχει ως εξής:

 1. Στη Γ’ Λυκείου υπάρχουν τρεις (3) Ομάδες Mαθημάτων Προσανατολισμού..
 2. Σε κάθε Ομάδα εξεταζονται τέσσερα (4) μαθήματα.
 3. Τα Επιστημονικά Πεδία στα οποία ανήκουν οι Σχολές, είναι τα εξής τέσσερα (4):
  • 1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
  • 2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
  • 3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής
  • 4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
 4. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί σε ένα μόνο Πεδίο.
 5. Η Νεοελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνία συμμετέχουν παντού ως εξεταζόμενα μαθήματα.