Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι η δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές συναρμολογούν και προγραμματίζουν μια ρομποτική κατασκευή.

Αναλυτικότερα, σε ένα εργαστήριο ρομποτικής ο μαθητής ανακαλύπτει μέσα από το παιχνίδι επιστήμες όπως:

τη Φυσική, μελετώντας την κίνηση, τη μεταφορά ενέργειας και την τριβή μεταξύ των υλικών,

τον Προγραμματισμό αφού προγραμματίζοντας τους αισθητήρες κάνει το ρομπότ να κινείται σύμφωνα με κάποιον αλγόριθμο δίνοντάς του έτσι ψηφιακή νοημοσύνη,

τη Μηχανική διότι μαθαίνει να κατασκευάζει και να συναρμολογεί με ακρίβεια

και τα Μαθηματικά υπολογίζοντας το εμβαδόν, το μήκος ή την περίμετρο διάφορων γεωμετρικών σχημάτων.

Συνοπτικά, η εκπαιδευτική ρομποτική  δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δράσουν ως επιστήμονες – εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις.Τα ρομπότ δεν αποτελούν το αντικείμενο, αλλά το εργαλείο μέσω του οποίου υποστηρίζονται οι στόχοι του προγράμματος, κάνοντας εφικτή την εφαρμοσμένη και βιωματική μάθηση.