Α Λυκείου

"Ἀναφαἰρετον κτῆμα ἐστί παιδεία βρότοις"
(Η γνώση είναι ένα κτήμα που από κανέναν δεν μπορεί να αφαιρεθεί)
                                                           Μένανδρος

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α΄ Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α΄ Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ΄ Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.

Η ύλη της Α΄ Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η πρόταση μας  για την Α΄ Λυκείου

      Η Α΄ Λυκείου θεωρείται από τους περισσότερους μαθητές σαν τάξη μεταβατική από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Αυτό δημιουργεί μια ανάλογη ψυχολογία και επιβάλλει και μια ανάλογη αντιμετώπιση. Η αντίληψη αυτή είναι πέρα για πέρα λαθεμένη. Η Α΄ Λυκείου είναι μια τάξη υποδομής και ολοκληρωμένης προετοιμασίας αποτελώντας την πρώτη και κύρια βαθμίδα στην κλίμακα του Λυκείου, δεδομένου ότι σε αυτήν μπαίνουν οι γνωστικές και μεθοδολογικές βάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μεσοπρόθεσμα οι απαιτήσεις της Β΄ Λυκείου και μακροπρόθεσμα οι Πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα στην τάξη αυτή μπαίνουν οι βάσεις στα Μαθηματικά, στη Φυσική, στη Χημεία και στη Γλώσσα (Αρχαία και Νεοελληνική). Εξάλλου δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι μαθητές που κατακτούν τις καλύτερες θέσεις στα Α.Ε.Ι είναι αυτοί που αρχίζουν την προετοιμασία τους από την Α΄ Λυκείου. Έχουν το χρόνο με το μέρος τους και όλη την άνεση που τους απαλλάσσει από το άγχος της τελευταίας στιγμής.
      Η Α΄ Λυκείου, εκτός από τάξη θεμελίωσης της γνώσης, είναι και τάξη κατά την οποία οι μαθητές βρίσκονται στην κρισιμότερη φάση της εφηβείας. Ο νέος και η νέα των δεκαπέντε και δεκαέξι χρονών καλούνται να αντιμετωπίσουν, εκτός των άλλων, και τα καθαρά δικά τους υπαρξιακά προβλήματα. Προσπαθούν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και τους άλλους και να συμφιλιωθούν μαζί τους. Η εκπαιδευτική μας πείρα μας έχει οδηγήσει σε ορισμένα αξιόλογα συμπεράσματα: 
α) Οι περισσότεροι έφηβοι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση σε ότι αφορά τις δυνατότητές τους, γεγονός που οφείλεται, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, σε έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας, με το περιβάλλον τους -είτε αυτό είναι το σχολικό, είτε το ευρύτερο κοινωνικό- καθώς και σε έλλειψη κατανόησης. 
β) Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι όσο πιο νέος είναι κανείς, τόσο πιο δεκτικός είναι στις επιρροές του περιβάλλοντος, μια και τις περισσότερες φορές δεν έχει διαμορφώσει ακόμα ένα προσωπικό σύστημα επιλογών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη μέση εφηβική ηλικία των δεκαπέντε χρόνων, περίοδος που θεωρείται η πιο κρίσιμη και αποφασιστική κυρίως σε ότι αφορά τις μορφωτικές και επαγγελματικές επιλογές του νέου.
     Εκμεταλλευόμενοι τα παραπάνω συμπεράσματα καλούμαστε, ως δάσκαλοι και σε συνεργασία με τους γονείς, να στηρίξουμε τους μαθητές της Α΄ Λυκείου γνωστικά, ψυχολογικά και ηθικά ώστε να κάνουν σωστές επιλογές. Ειδικότερα  γίνεται αξιολόγηση του κάθε μαθητή ως προς τις κλίσεις και τις δυνατότητές του έτσι ώστε να αποκτήσει μόρφωση και ταυτόχρονα μια ξεκάθαρη εικόνα για τις Κατευθύνσεις Σπουδών, τα Επιστημονικά Πεδία και τις Σχολές καθώς και για τις επαγγελματικές δυνατότητες που το καθένα απ΄ αυτά παρέχει.

Επειδή στην Α΄ Λυκείου η πλειοψηφία των μαθητών έχει και άλλες δραστηριότητες, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του φροντιστηρίου μας είναι ιδιαίτερα ευέλικτο παρέχοντας και τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

Α Λυκείου
 Μαθήματα Ώρες  
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
 Φυσική 2
Χημεία 1
 Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Αρχαία  1
Ενδυνάμωση  2
Σύνολο  13