Β Λυκείου

"Πάντες οἱ ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει"
(Όλοι οι άνθρωποι εκ φύσεως επιθυμούν την γνώση)
                                                          Πλάτων

Στη Β΄ Λυκείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει αρκετές ώρες στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ΄ Λυκείου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β΄ Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Τα μαθήματα για τη Β΄ Λυκείου ξεκινούν τη θερινή περίοδο (Α΄ προς Β΄ Λυκείου), όπου διδάσκονται τα βασικά μαθήματα και εξασφαλίζεται προβάδισμα σε σχέση με το σχολείο.

Προγράμματα Προετοιμασίας Γ΄ Λυκείου
(για μαθητές της Β΄ Λυκείου)

Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, που οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα, διευρύνεται η ύλη των μαθημάτων αυτών και αναλογικά αυξάνεται η δυσκολία τους. Στο Έργο Γνώσης, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων ξεκινά από τη Β΄ Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας.

Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στο Έργο Γνώσης και δίνουν στους μαθητές μας σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη (Αρχές Φεβρουαρίου) και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄ Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται το Σεπτέμβρη και εξαρτώνται από την Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που αποσκοπεί ένας μαθητής να επιλέξει στη Γ΄ Λυκείου. Οι επιλογές αυτές παρουσιάζονται παρακάτω, ξεχωριστά από το εβδομαδιαίο βασικό πρόγραμμα.

Β Λυκείου 
Θετικών επιστημών Ανθρωπιστικών επιστημών
 Μαθήματα Ώρες   Μαθήματα Ώρες 
 Μαθηματικά Προσανατολισμού 2 Αρχαία  Προσανατολισμού 4
Φυσική Προσανατολισμού 2
Κορμού Κορμού
 Άλγεβρα 2 Άλγεβρα  2
Έκθεση-Λογοτεχνία 3 Έκθεση-Λογοτεχνία 3
Μαθήματα προετοιμασίας Γ Λυκείου* 6 Μαθήματα προετοιμασίας Γ Λυκείου* 5
Ενδυνάμωση  2 Ενδυνάμωση  2
Σύνολο  17 Σύνολο  16

*Μαθήματα προετοιμασίας Γ Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Επιστημών Επιστημών Υγείας Οικονομικών, Πολιτικών
& Κοινωνικών Σπουδών
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Αρχαία Γ' Λυκείου 2 Μαθηματικά Γ΄Λυκείου 2 Φυσική Γ΄Λυκείου 2 Μαθηματικά Γ΄Λυκείου  2
Λατινικά Γ' Λυκείου  1 Φυσική Γ΄Λυκείου 2 Χημεία   2  ΑΟΘ    2 
Ιστορία 2 Χημεία  2  Βιολογία 2 ΑΕΠΠ  2