Δημοτικό

"Παιδεία τοῖς μέν νέοις σωφροσύνη, τοῖς δέ πένησι πλοῦτος, τοῖς δέ πλουσίοις κόσμος. "
(Η παιδεία είναι σωφροσύνη για τους νέους, πλούτος για τους φτωχούς και στολίδι για τους πλούσιους.)
                                                                                                                                    Διογένης

Το δημοτικό σχολείο αποτελεί το θεμέλιο του οικοδομήματος της γνώσης. Η δόμηση της γνώσης περιλαμβάνει δυο διαδικασίες την διδασκαλία και την μελέτη. Το δυσκολότερο και το σημαντικότερο από τα παραπάνω είναι η μελέτη. Οι δυσκολίες έγκειται κυρίως στις συνειδητές ή υποσυνείδητες αντιδράσεις των μαθητών οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ο μαθητής να μην πηγαίνει καλά διαβασμένος στο σχολείο. Έτσι δημιουργούνται μαθησιακά κενά που μεταφέρονται από τάξη σε τάξη εμποδίζοντας την αποδοχή νέων γνώσεων. Οι γονείς από την μεριά τους αργούν να αντιληφθούν το πρόβλημα και αδυνατούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους λόγω έλλειψης χρόνου ή της απαιτούμενης κατάρτισης. Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Έργο Γνώσης αναλαμβάνουν υπεύθυνα την καθημερινή μελέτη των μαθητών με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές

  • να πηγαίνουν καλά διαβασμένοι στο σχολείο
  • να συμπληρώνουν τα κενά τους και να οργανώνουν την μελέτη τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται νέα κενά
  • να συνηθίζουν να διαχειρίζονται τον χρόνο τους σωστά
  • να εμπεδώσουν καλά την υλη της τάξης τους και να προετοιμαστούν για τις επόμενες