Γ Λυκείου

"Μετά πόνου ἡ μάθησις"
(Με κόπο αποκτά κανείς τις γνώσεις)
                                                       Αριστοτέλης

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και τρεις ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.

Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των Εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Γ Λυκείου 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΑΛ
Μαθήματα Ώρες
Μαθήματα Ώρες
Μαθήματα Ώρες
Μαθήματα Ώρες
Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  3 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  3 Ν.ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  6 ΑΡΧΑΙΑ 5  ΦΥΣΙΚΗ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  4
 ΑΕΠΠ. 3  ΙΣΤΟΡΙΑ 3 ΧΗΜΕΙΑ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 3

ΑΟΘ

 3

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

 3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

6

 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 2 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  2 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  2 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ  2
Σύνολο

17 

Σύνολο  16 Σύνολο 18

Σύνολο

12