Γυμνάσιο

"Ἡ παιδεία ἐστί δεύτερος ἥλιος τοῖς ἀνθρώποις"
(Η μόρφωση είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους)
                                                       Πλάτων

Στα Φροντιστήρια Μ.Ε. Έργο Γνώσης λειτουργεί πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο.

Είναι γεγονός ότι στο Γυμνάσιο οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολλές δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, αθλητισμός κ.λπ.) και δεν αποδίδουν στα σχολικά μαθήματα την πρέπουσα σημασία. Δηλώνουν την πρόθεσή τους να ασχοληθούν σοβαρά με τα σχολικά μαθήματα στο Λύκειο, αντίληψη που ενισχύεται και από τους υψηλούς προφορικούς βαθμούς που έχουν στο Γυμνάσιο.

Αρκετοί μαθητές όμως συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο Λύκειο. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς την αφαιρετική και συνθετική σκέψη που απαιτείται στα Μαθηματικά και τη Φυσική και παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες στην έκφραση και στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα των Φροντιστηρίων Μ.Ε. Έργο Γνώσης για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Η πρόταση μας  για το Γυμνάσιο
    Η μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο αποτελεί αλλαγή που δεν είναι ούτε αυτονόητη, ούτε ανώδυνη για τους μαθητές. Είναι μια σημαντική αλλαγή στη ζωή τους επειδή καλούνται να προσαρμοστούν όχι μόνο στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά και να διαχειριστούν εκπαιδευτικά, συναισθηματικά και κοινωνικά θέματα, που προκύπτουν από αυτή την αλλαγή, η οποία μάλιστα συμπίπτει και με την έναρξη της εφηβείας. Πράγματι, οι μαθητές φεύγουν από το οικείο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον του Δημοτικού, χάνουν πιθανόν την κοινωνική ομάδα των συμμαθητών τους και αρχίζουν να εκτίθενται σε προκλήσεις και δυσκολίες που συνδέονται με τα νέα μαθήματα, τη διαχείριση του χρόνου και τον φόρτο εργασίας. Οι διδακτικές μέθοδοι είναι διαφορετικές, η εργασία στο σπίτι περισσότερη, η αξιολόγηση πιο απαιτητική και με νέα κλίμακα και συχνά οι μαθητές πιέζονται, ντρέπονται ή φοβούνται ακόμα και να ρωτήσουν κάτι που δεν κατάλαβαν τους καθηγητές τους. 
    Στα Φροντιστήρια Μ.Ε. Έργο Γνώσης λειτουργεί πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο. Παράλληλα προσπαθούμε

  • Να συζητήσουμε ανοιχτά με τα παιδιά σας για να τους απομυθοποιήσουμε τις φήμες που διογκώνουν την μετάβαση.
  • Να τα ενθαρρύνουμε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τα άγχη τους και τις φοβίες τους ώστε να αποφορτιστούν.
  • Να τα στηρίξουμε σε περίπτωση που θα δεχτούν ενδοσχολική βία.
  • Να τους παρέχουμε ένα χώρο, όπου θα μπορούν να μελετούν ήσυχα και αδιάσπαστα.
  • Να τα βοηθήσουμε να καθιερώσουν ένα πρόγραμμα μελέτης και να οργανώσουμε το διάβασμά τους.
  • Να παρακολουθούμε την πρόοδο τους και να τα βοηθήσουμε  ώστε να μην αφήνουν κενά στις γνώσεις τους. Οι καλές επιδόσεις θα τα βοηθήσουν να μειώσουν το άγχος που έχουν για το Γυμνάσιο.

 

Γ Γυμνασίου
 Μαθήματα Ώρες  
Μαθηματικά 3
Φυσική  2
 Χημεία 1
 Αρχαία 1
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Ενδυνάμωση  2
Σύνολο  11

Β Γυμνασίου
 Μαθήματα Ώρες  
Μαθηματικά 3
Φυσική  2
 Χημεία 1
 Αρχαία 1
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Ενδυνάμωση  2
Σύνολο  11

Α Γυμνασίου
 Μαθήματα Ώρες  
Μαθηματικά 3
Φυσική  1
 Αρχαία 1
Έκθεση-Λογοτεχνία 2
Ενδυνάμωση  2
Σύνολο  9